Loading…

Privacy Policy Entrée

Entrée wil jou zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom moeten wij in bepaalde gevallen gegevens van je verwerken. Wij nemen jouw privacy natuurlijk zeer serieus en behandelen daarom jouw gegevens uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat de Entrée zich in alle gevallen houdt aan de geldende privacy wet- en regelgeving.

Entrée volgt voor de uitvoering van haar activiteiten het privacybeleid van Het Concertgebouw N.V.

Aanvullend op de in het privacybeleid van Het Concertgebouw beschreven doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, gebruikt Entrée persoonsgegevens daarnaast ten behoeve van het voeren van de ledenadministratie van Entrée. Hierbij gelden dezelfde standaarden en termijnen als in het privacybeleid voor Het Concertgebouw beschreven staan.

Met welk doel verwerkt Entrée mijn persoonsgegevens?

Entrée – en waar nodig haar event partner(s) – gebruikt de door u via deze website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) de organisatie van een evenement, (ii) het uitvoeren en/of verwerking van transacties (betalingen) die via de website verlopen, (iii) het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines, (iv) het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

Welke persoonsgegevens verwerkt Entrée van mij?

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, gekochte kaarten, enzovoorts. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie onder).

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Ja, conform de eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 13 Wbp) draagt Entrée zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging.

Waar kan ik terecht als ik inzage wil in mijn gegevens, of me wil afmelden voor de nieuwsbrief, of andere vragen heb over het privacybeleid?

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, brochures of magazines, of andere vragen hebt over het privacybeleid van Entrée, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@jouwentree.nl.

Gebruikt Entrée cookies, en zo ja, waarvoor?

Ja, Entrée plaatst op uw computer een aantal cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer bij uw bezoek aan onze website. Deze cookies hebben meerdere doelen:

Privacy Policy Entrée - aanvulling Entrée Junior

Entrée neemt de verantwoordelijkheid serieus om de zorgplicht met betrekking tot de online-veiligheid van kinderen te garanderen. Dit betekent dat contactinformatie nergens wordt getoond en niet aan derden wordt verstrekt.

Entrée Junior is een product dat (mede) gericht is op kinderen. Voor kinderen onder de 16 jaar hebben we toestemming nodig van de ouders/verzorgers om persoonsgegevens te verwerken. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar toestemming van de ouder/verzorger heeft. Als je er van overtuigd bent dat we zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

Entrée behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website.